SILSILAH PENDIRI PONPES BABAKAN CIWARINGIN CIREBON

Gambar

Oleh : Rd. Kholil Abdullah

No

Nama Sangyang

Nama Nabi

1

NABI ADAM AS

NABI ADAM AS

2

NABI SIS AS

NABI SIS AS

3

SAYYID ANWAR / NURUHU SANGHYANG NURCAHYA

SAYYID ANWAS

4

SANGHYANG NURASA /SU’UR

SAYYID KINAN

5

SANGHYANG WENANG / NUBUH

SAYYID MAHAK

6

SANGHYANG TUNGGAL / SRI MAHA PUNGGUNG AWAL / JALULA

SAYYID BARID

7

SANGHYANG GURU DI GUNUNG TENGGURU HIMALAYA

NABI IDRIS AS

8

BHATARA BHRAHMANA

NABI MALKA  AS

9

BHRAHMANI RARAS

NABI NUH  AS

10

HYANG TRI TUSTA

S A I N

11

BAGAWAN HANOMAN YASA

ARKAKAS

12

BAGAWAN SAMBRANA

SOLEH

13

BAGAWAN SEKUTREM

ABDUL SHOLEH

14

BAGAWAN SAKRI

MALIK

15

BAGAWAN PALASARA

RAGUP

16

BAGAWAN ABIYASA

SARUH

17

PANDU DEWANATA

PAHUR

18

ARJUNA / ADIPATI SURYALAGA

AJAR

19

ABI MANYU / ANOM PERMADI

NABI IBROHIM AS

20

PARI KESIT / PURBA SANGARA

NABI ISMAIL  AS

21

AJI HUDAYANA

SABIT

22

AGENDRAYANA

YUJAH

23

SETRA YANA / PRABU JAYABAYA

YUFUD

24

JAYA WIJAYA GUNG

T E R A

25

JAYA MISENA

TAMHUL

26

PRABU KUSUMA WICITRA

MANAWAH

27

PRABU CITRASOMA

O D E

28

PRABU PANCA DRIYA LINUWIH

A S A D

29

PRABU ANGING DRIYA

ADNAN

30

PRABU RAJA  SELACALA / ANGLING DARMA

M A AD

31

HYANG SRI MAHA PUNGGUNG ACIH

ILYAS

No

Nama Sangyang

Nama Nabi

32

PRABU KENDI KAWAN / DEWA NATA CENGKAR

MUDRIKAH

33

RESI KENDUYUAN

KHUZAEMAH

34

LEMBU AMI LUHUR

KINAN

35

RAWIS RANGGA

QURAAESYIN

36

PRABU LELEAN / MAHA RAJA ADI MULYA

MALIK

37

CIYUNG WANARA

FIHRIN

38

DEWI PURBASARI

GHOLIB

39

PRABU LINGGA HYANG

LAWE

40

PRABU LINGGA WESI

KHUB

41

PRABU WASTU KENCANA

ABU MARRAH

42

PRABU SUSUK TUNGGAL

KILAB

43

PRABU BANYAK LARANG

ZABID

44

PRABU BANYAK WANGI

ABDUL MANAF

45

PRABU MUNDING KAWATI

QOSIM

46

PRABU ANGGALARANG

ABDUL MUTHOLLIB

47

PRABU SILIWANGI

ABDULLAH

48

RATU MAS RARA SANTANG/ SYARIFAH MUDAIM

NABI MUHAMMAD SAW

49

GUSTI SINUHUN GUNUNG JATI / SYARIF HIDAYATULLAH

SITI FATIMAH

50

PANGERAN PASAREAN

SAYYIDINA KHUSEN

51

PANGERAN DIPATI CARBON

SAYYIDINA ZAENAL ABIDIN

52

PANEMBAHAN RATU

MUHAMMAD BAKIR

53

PANGERAN DIPATI ANOM CARBON

JA’FAR SHODIQ IRAK

54

PANEMBAHAN GIRI LAYA

HASYIM AL-KAMIL / JUMADIL KUBRO

55

SULTAN RAJA SYAMSUDDIN

IDRIS

56

SULTAN RAJA TAJUL ARIFIN JAMALUDDIN

AL-FAKIR

57

SULTAN SEPUH RAJA JAENUDDIN

AKHMAD

58

SULTAN SEPUH RAJA SENA MOH. JAENUDDIN

UBAEDILLAH

59

Dengan istri sepuh punya anak selalu meningg al ketika masih kecil, pada saat isterinya me lahirkan anak laki-laki kembali Beliau member nya anak itu Abu Khayyat, dengan harapan anak itu bisa tumbuh dan dewasa, agar kelak bisa menggantikan kedudukan Beliau, dan setelah usianya lima tahun lebih, Beliau melengkapi nama anak itu Pangeran Penengah Abu Khayat Surya Negara, kemudian dua tahun setelah kelahiran Abu Khayat, lahir lagi seorang anak laki-laki, Beliau memberinya nama Pangeran Idrus, nama guru beliau seorang ahli hadis. Kemudian nama adiknya itu dilengkapi dengan nama Pangeran Idrus Surya Kusuma Jayanegara

MUHAMMAD

60

PANGERAN IDRUS SURYA KUSUMA JAYANEGARA

ALWI

61

PANGERAN TIMUR SURYA KUSUMA JAYANEGARA / H. AHMAD BAEDOWI / P.TON / KI KURE / WALI JAWA

ALI GAYAM

62

NYAI QURAETIN

MUHAMMAD

63

NYAI MARIYA, KH. CHASBULLAH, K. MA’RUF

ALWI MESIR

64

KH. AMIN SEPUH BABAKAN CIWARINGIN

ABDUL MALIK INDIA

65

KH. FATHONI, KH. FUAD AMIN.

AMIR

67

LILIK FUADI

JAMALUDDIN KAMBOJA

68

NURUL ALAM

69

SYARIF ABDULLAH MESIR

70

SYARIF HIDAYATULLAH / SUNAN GUNUNG JATI

71

PANGERAN PASAREAN

72

PANGERAN DIPATI CARBON

73

PANEMBAHAN RATU

74

PANGERAN DIPATI ANOM CARBON

75

PANEMBAHAN GIRI LAYA

76

SULTAN RAJA SYAMSUDDIN

77

SULTAN RAJA TAJUL ARIFIN JAMALUDDIN

78

SULTAN SEPUH RAJA JAENUDDIN

79

SULTAN SEPUH RAJA SENA MOH. JAENUDDIN

80

PANGERAN IDRUS SURYA KUSUMA JAYANEGARA

81

PANGERAN TIMUR SURYA KUSUMA JAYANEGARA / H. AHMAD BAEDOWI / P.TON / KI KURE / WALI JAWA

82

NYAI QURAETIN

83

NYAI MARIYA, KH. CHASBULLAH, K. MA’RUF

84

KH. AMIN SEPUH BABAKAN CIWARINGIN

85

KH. FATHONI, KH. FUAD AMIN.

86

LILIK FUADI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s